ČMKU Junior Open 2015

* AGILITY * JUNIOR HANDLING * DOGFRISBEE * SPORTOVNÍ KYNOLOGIE *

2672.jpg
             
Své údaje si zkontrolujte  zde: STARTOVNÍ LISTINA
(kontaktní údaje jsou skryté)

 Uzávěrka přihlášek je 20. 5. 2015!
 
        Přijato bude prvních 70 přihlášených týmů.       
 
 
SOUTĚŽ AGILITY - PROGRAM:
 

Pátek 5. 6. 2015 : 

 příjezd na cvičiště je možný od 16,00 hodin. V odpoledních hodinách  proběhne pro zájemce trénink agility.

Sobota 6. 6. 2015 :  
           
    
8.00 - 9.00 h prezence a veterinární přejímka

 9.30 h prohlídka trati

 9.45 h start prvního závodníka 

 

Neděle 7. 6. 2015 : 
 Agility Open  /   Jumping Open

 

Děti         

kategorie do 14-ti let (ročník narození 2001 a mladší) 

 

Junioři    

kategorie od 15-ti do 18-ti let (ročník narození 1997 - 2000)

 

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit program podle aktuálního průběhu závodu.

 

Pokud budete v závodě agility startovat poprvé, je třeba si předem zažádat o výkonnostní průkaz na KAČR.

 

Rozhodčí: bude doplněno

Startovné: pro všechny účastníky do 18 let (včetně) je startovné zdarma. Platí pro zahraniční účastníky a členy i nečleny KA ČR. Ostatní startovné 500,- Kč / zkouška

 

Ceny: Zkoušky - každý součet zkouška Agility a Jumpingu se vyhodnocuje zvlášť, ve dvou věkových kategoriích, Agility Open a Jumping  Open - vyhodnocuje se jako součet ve dvou věkových kategoriích.

 

Stravování:  bude zajištěno po celou dobu v místě akce.

PŘIJATO BUDE PRVNÍCH 70 ZÁVODNÍKŮ.

2672.jpg
Všeobecná ustanovení 2011.doc  28.16kB

 

1. Místo konání

Areál ZKO Lukášov, mapa je umístěna na internetu (www.cerberus.7x.cz).

 

2. Prezentace, vet. prohlídka

V místě konání dle časového harmonogramu. Při veterinární prohlídce účastníci předloží očkovací průkazy s vyznačeným očkováním proti vzteklině, psince a parvoviróze. Datum  vakcinace nesmí být starší než 1 rok a mladší než 1 měsíc.

 

3. Parkování

Pouze na vyznačených parkovacích plochách dle instrukcí pořadatelů.

 

4. Ubytování

Zajišťují si jej účastníci na vlastní náklady -  možno využít kontakty uvedené na webu.

Požadavek na ubytování ve vlastních stanech nutno vyznačit na přihlášce.

 

5. Stravování

Bude zabezpečeno v místě konání soutěže.

 

 

6. Venčení psů

Prostor pro venčení psů bude v místě konání soutěže vyznačen,  účastník je povinen použít prostředky na úklid exkrementů, které budou v místě k dispozici.

 

7.  V celém areálu je při tréninku  zákaz střelby a používání biče.

 

8. Háravé feny

Přítomnost háravé feny je nutno nahlásit ihned po příjezdu do místa konání soutěže

a dále se řídit pokyny pořadatele. Pohyb a venčení háravých fen v areálu konání soutěže mimo určená místa není dovolen!

 

9. Zodpovědnost za škody

Za škody způsobené psem zodpovídá psovod, popř. jeho zákonný zástupce.

 

10. Podávání protestů

Protest proti formálnímu pochybení lze podat nejpozději do 30 minut po ukončení disciplíny, a to písemnou formou a se zálohou 300,- Kč, která v případě neoprávněnosti protestu propadá pořadateli. Proti verdiktu rozhodčího nelze podávat protest.

 

11. Povinnosti účastníků

Znát zkušební/soutěžní  řád a řídit se jeho ustanoveními, dodržovat pokyny rozhodčích

a pořadatelů, dodržovat ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání

(zákon č. 246/2004 Sb. ve znění pozd. předpisů), jakož i „Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů prováděných podle zkušebních řádů“, uznaný Mezinárodní kynologickou federací FCI.

 

12. Informace pro návštěvníky

Stravu a ubytování ve vlastním stanu je možno objednat vyznačením na přihlášce účastníka. 

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one