ČMKU Junior Open 2015

* AGILITY * JUNIOR HANDLING * DOGFRISBEE * SPORTOVNÍ KYNOLOGIE *

Junior Handling

2774.jpg
Rozhodčí: Kristina Vaníčková

ON-LINE přihlášku najdete ZDE

SEZNAM  PŘIHLÁŠEK

 Přijato bude prvních 30 přihlášených.
 
    

Uzávěrka přihlášek je 20. 5. 2015!


 

1. Místo konání

Areál ZKO Lukášov, mapa je umístěna na internetu (www.cerberus.7x.cz).

 

2. Prezentace, vet. prohlídka

V místě konání dle časového harmonogramu. Při veterinární prohlídce účastníci předloží očkovací průkazy s vyznačeným očkováním proti vzteklině, psince a parvoviróze. Datum  vakcinace nesmí být starší než 1 rok a mladší než 1 měsíc.

 

3. Parkování

Pouze na vyznačených parkovacích plochách dle instrukcí pořadatelů.

 

4. Ubytování

Zajišťují si jej účastníci na vlastní náklady -  možno využít kontakty uvedené na webu. Požadavek na ubytování ve vlastních stanech nutno vyznačit na přihlášce.

 

5. Stravování

Bude zabezpečeno v místě konání soutěže.

 

6. Venčení psů

Prostor pro venčení psů bude v místě konání soutěže vyznačen,  účastník je povinen použít prostředky na úklid exkrementů, které budou v místě k dispozici.

 

7.  V celém areálu je při tréninku  zákaz střelby a používání biče.

 

8. Háravé feny

Předvádění háravých fen není dovoleno.

 

9. Zodpovědnost za škody

Za škody způsobené psem zodpovídá psovod, popř. jeho zákonný zástupce.

 

10. Podávání protestů

Protest proti formálnímu pochybení lze podat nejpozději do 30 minut po ukončení disciplíny, a to písemnou formou a se zálohou 300,- Kč, která v případě neoprávněnosti protestu propadá pořadateli. Proti verdiktu rozhodčího nelze podávat protest.

 

11. Povinnosti účastníků

Znát výstavní řád a řídit se jeho ustanoveními, dodržovat pokyny rozhodčích

a pořadatelů, dodržovat ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání

(zákon č. 246/2004 Sb. ve znění pozd. předpisů), jakož i „Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů prováděných podle zkušebních řádů“, uznaný Mezinárodní kynologickou federací FCI.

 

12. Informace pro návštěvníky

Ubytování ve vlastním stanu je možno objednat vyznačením na přihlášce účastníka. 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one