ČMKU Junior Open 2015

* AGILITY * JUNIOR HANDLING * DOGFRISBEE * SPORTOVNÍ KYNOLOGIE *

ZOP / ZPU 1,2

Rozhodčí: Jan Plšek
Rozhodčí: Jan Plšek

 Rozhodčí:  Jan Plšek

STARTOVNÍ LISTINA

Přijato bude prvních 30 přihlášených.


Uzávěrka přihlášek je 20. 5. 2015!

1. Místo konání

Areál ZKO Lukášov, mapa je umístěna na internetu (www.cerberus.7x.cz).

Stopy budou položeny na travnatých terénech v lokalitách Skuhrov, Kopanina a Proseč.

2. Prezentace, vet. prohlídka

V místě konání dle časového harmonogramu. Při veterinární prohlídce účastníci předloží očkovací průkazy s vyznačeným očkováním proti vzteklině, psince a parvoviróze. Datum vakcinace nesmí být starší než 1 rok a mladší než 1 měsíc.

3. Parkování

Pouze na vyznačených parkovacích plochách dle instrukcí pořadatelů.

4. Ubytování

Zajišťují si jej účastníci na vlastní náklady - možno využít kontakty uvedené na webu.

Požadavek na ubytování ve vlastních stanech nutno vyznačit na přihlášce.

5. Stravování

Bude zabezpečeno v místě konání soutěže.

6. Venčení psů

Prostor pro venčení psů bude v místě konání soutěže vyznačen, účastník je povinen použít prostředky na úklid exkrementů, které budou v místě k dispozici.

7. V celém areálu je při tréninku zákaz střelby a používání biče.

8. Háravé feny

Přítomnost háravé feny je nutno nahlásit ihned po příjezdu do místa konání soutěže

a dále se řídit pokyny pořadatele. Pohyb a venčení háravých fen v areálu konání soutěže mimo určená místa není dovolen!

9. Zodpovědnost za škody

Za škody způsobené psem zodpovídá psovod, popř. jeho zákonný zástupce.

10. Podávání protestů

Protest proti formálnímu pochybení lze podat nejpozději do 30 minut po ukončení disciplíny a to písemnou formou a se zálohou 300,- Kč, která v případě neoprávněnosti protestu propadá pořadateli. Proti verdiktu rozhodčího nelze podávat protest.

11. Povinnosti účastníků

Znát zkušební/soutěžní řád a řídit se jeho ustanoveními, dodržovat pokyny rozhodčích a pořadatelů, dodržovat ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 246/2004 Sb. ve znění pozd. předpisů), jakož i Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů prováděných podle zkušebních řádů, uznaný Mezinárodní kynologickou federací FCI.

12. Informace pro návštěvníky

Ubytování ve vlastním stanu je možno objednat vyznačením na přihlášce účastníka,

nebo na e-mail elenasuskova@volny.cz (E. Susková).

Strava bude zajištěna po celou dobu konání akce.

13. Při rovnosti bodů určuje pořadí:

U zkoušek ZOP, ZPU-1

1) vyšší počet bodů – poslušnost indiv. část

2) vyšší počet bodů – přivolání + ovladatelnost

3) los

U zkoušky ZPU-2

1) vyšší počet bodů - poslušnost

2) vyšší počet bodů - stopa

3) los

14. Startovné

účastníci do 18 let (tj. ročník nar. 1997 a mladší) zdarma, ostatní 500,- Kč / zkouška.

Účastníci nad 18 let nebudou zahrnuti do pořadí.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one